Tvärtom vad många tror så är inte Ischias en sjukdom. Ischiassmärta kan man få av flera olika anledningar. Bland annat kan man vid diskbråck få ischias när nerverna kläms åt. Kläms ischiasnerven åt så drabbas man av smärta som kan skapa problem i ens vardag. Det går dock att få hjälp med sin ischias och det är bra att söka vård ifall den börjar påverka dig i din vardag.

Äkta och falsk ischias

Det finns både så kallad äkta och falsk ischias, men de har olika orsaker. Äkta ischias är den du får när ischiasnerven kläms åt på grund av ett diskbråck. Detta innebär att du får en smärta som strålar ned i det ena eller båda benen. Denna smärta kan man främst lindra genom att man får hjälp med sitt diskbråck.

Den vanligare sorten är dock den falska ischiasen. Denna typ av ischias kan man få av många olika anledningar eftersom nerven kan påverkas av en hel del olika saker. Det går dock att få behandling och det anses vara lättare att behandla falsk ischias jämfört med äkta.

En klar skillnad mellan äkta och falsk är att vid falsk ischias få man inte försvagade muskler och du tappar inte känsel i lederna. Det är unikt för äkta ischias. Så har man symtomen av ischias och får domningar eller blir svag i benen så kan det vara ett tecken på att man har äkta ischias.

Orsaker till falsk ischias kan variera en hel del. Har man olika längd på benen kan man bland annat löpa risk för falsk ischias. Men du kan också drabbas av det av dåliga skador, plattfot och gamla skador i knäna, fötterna eller benen.

Det finns dock behandling för båda typerna och misstänker man att man har ischias är det bäst att söka vård. Även om ischias är ett symtom så kan man oftast behandla den bakomliggande anledningen som kan vara något allvarligare, till exempel diskbråck. Sen så kan smärtan påverka dig i din vardag och man vill såklart undvika detta i den mån det går.

Behandling

Innan du kan få behandling för din ischias måste man ta reda på om det är äkta eller falsk. Ofta görs detta genom primärvården eftersom den bakomliggande orsaken kan vara en hel del olika saker. Hur det undersöks variera också en hel del beroende på vad man har för misstanke.

Behandlingen kan såklart också variera eftersom det beror på hur du fått besvären. Vid falsk ischias kan den bakomliggande orsaken ibland vara något enklare och då räcker det ofta med en naprapatisk behandling eller att man gör stärkande övningar som minskar trycket på ischiasnerven.

En naprapat kan också hjälpa dig med råd och övningar som kan hjälp dig att undvika att få problemet igen i framtiden. Till exempel övningar som gör att du får bättre funktion i benen och ryggen. Men du kan också få naprapatisk behandling som hjälper dig med smärtan. I de fall en naprapat inte känner att det är deras område för att det handlar om något allvarligare så kan man få en remiss till rätt ställe.

Det viktiga är dock att man inte väntar för länge. Det är bäst att få det undersökt i ett tidigt skede eftersom man då kan hitta orsaken till problemen och börja behandla det i tid. Så känner du att du drabbats av ischias, oavsett om det är äkta eller falsk, så få det undersökt tidigt.