Diskbråck innebär att en disk i din ryggrad har gått sönder och buktar in mot din ryggradskanal. Det är inte ett ovanligt besvär och det är inte omöjligt att behandla. Olika behandlingsmetoder existerar även om det kan vara svårt att veta exakt varför man drabbas av det. Symtomen och graden av dem kan variera en hel del beroende på vilken kota det är som gått sönder.

Diskbråck Symtom

Diskbråck är som sagt annorlunda från person till person beroende på var i ryggraden den trasiga kotan ligger. Om det är mer uppåt vid nacken så är huvudvärk vanligt. Men ifall det är en disk vid ländryggen som trycker mot nerver så är det vanligare att man får ont i ryggen. I vissa fall kan detta leda till ischias. Det innebär att du får en strålande smärta nedåt i ett eller båda benen. I vissa fall kan man drabbas av stickningar och domningar i både armar och ben.

Det är såklart viktigt att man söker hjälp om man tror att man lider av diskbråck. Samtidigt måste man komma ihåg att det finns många olika skäl till varför man får ryggont och det behöver inte handla om diskbråck eller något allvarligt för den delen. Ligger man fel under natten kan man till exempel få ryggont som varar ett par dagar. Det är därför bäst att man avvaktar en månad eller två innan man söker vård. Vanligt ryggont brukar nämligen inte vara så pass länge och det kan vara ett tecken på att du i själva verket lider av diskbråck. Eftersom det finns behandling att få och det går att diagnostisera diskbråck är det då bättre att man söker vård och påbörjar sin behandling i ett tidigt skede innan smärtan blir oumbärlig.

Diskbråck är vanligast i den nedre delen av ryggen eller vid nacken. Det händer dock att man kan drabbas i andra delar av ryggraden. Det är ovanligt med diskbråck bland barn och ses oftast som en sjukdom vuxna lider av.

Diskbråck Behandling

Om man tror att man lider av diskbråck så kan man besöka en naprapat. Man kan då göra en fysisk undersökningar där man tar reda på om det är diskbråck eller något annat man lider av. Man kan då enklare utveckla en ordentlig behandlingsplan för just din smärta och dina problem. Syftet av vårdplanen är främst att man ska förbättra ryggradens funktion och göra den mer flexibel för att förhindra att du får diskbråck igen. Sen vill man såklart också lindra smärtan så mycket det går.

Även om det förekommer att man behöver opereras för diskbråck så är det otroligt ovanligt. Det är endast när man har otroligt grova symtom som kirurgi anses nödvändigt. Dessa symtom är oftast urinläckage eller att ens ändtarmsmuskel har blivit svag. Det är ovanliga symtom som inte många drabbas av.

Men i de flesta fall räcker det med att man utför övningar i form av träning för att hålla ryggraden igång och för att stärka den ordentligt. Smärtan kan man lindra med naprapatisk behandling. Utöver en naprapat kan även en sjukgymnast hjälpa till med övningar och en behandlingsplan för att man lättare ska kunna hantera sina ryggbesvär.