Olika idrotter kan vara olika farliga. Det finns en hel del idrotter som innehåller kroppskontakt och häftiga rörelser. Detta utsätter dina ligament, muskler och leder för risker och kan vara väldigt påfrestande. Det är därför inte ovanligt att du kan drabbas av olika skador. Dels kan det vara olika påfrestningar och slitningar men det kan också vara fysiskt trauma som benbrott eller stukningar. Behandling för dessa skador finns att få och symtomen kan skifta beroende på hur allvarlig skadan är och hur du fått den. Man behöver inte alltid uppsöka läkare för sina idrottsskador utan det kan vid många fall fungerar bra med ett besök till en naprapat.

Olika idrottsskador

Det är inte alls ovanligt att olika elitidrottare råkar ut för allvarliga skador som gör att de måste sluta sporta. Ibland kan det räcka med att man tar ett uppehåll från sin sport under en tid men i vissa fall kan skadan vara allvarligare. Då kan man behöva sluta helt och hållet med idrotten. Dessa skador kan vara till exempel allvarligare benbrott, bristande ligament och muskelslitningar. Dessa skador kan försvaga ens kropp så att man inte längre kan utföra de häftiga rörelser som ens sport kräver. Man kan också drabbas av olika former av problem vid kroppskontakt. En tackling behöver inte nödvändigtvis orsaka ett benbrott utan kan orsaka en hjärnskakning. Vid en sådan huvudskada kan du drabbas av yrsel, tinnitus och mer kronisk huvudvärk.

Men det finns också mildare skador. Du kan vid olika vridningar och häftiga rörelser drabbas av stukningar. Dessa kan i många fall vara milda ligamentskador som läker efter ett par veckors vila. Men i allvarliga fall kan ditt ligament brista helt och du kan då behöver mer ingående vård.

Men vård går att få för de flesta idrottsskador och i många fall kan du återfå hela din funktion om du får rätt behandling och får den i tid. Det är därför viktigt att du blir undersökt i tid om du fått en idrottsskada innan symtomen blir allvarligare och påverkar dig i din vardag.

Behandling

Vid grövre skador så kan operation behövas. Men vid många skador behöver det inte gå så långt. En sjukgymnast eller en läkare kan i många fall hjälpa en med rehabiliterande övningar för att stärka den skadade leden. Du kan också få rådgivning om hur du ska minska symtomen i vardagen. Vid många skador finns det också hjälpmedel som kan hjälpa dig lindra smärtan och stelheten som skadan orsakar.

En naprapat kan också hjälpa dig en hel del. Det första en naprapat gör är att undersöka din kropp och forma en behandlingsplan som är optimal för just din skada. Det finns också olika typer av naprapatiska behandlingar som kan mjuka upp leder och muskler. Detta låter dig bibehålla rörlighet och stärker musklerna och kan inte bara hjälpa till vid läkning. Utan det kan också hjälpa till att förebygga framtida bekymmer så att risken för olika led- och musklerskador minskar.

En naprapat kan också komma med bra råd om övningar som kan lätta smärtan du har. Dessa övningar agerar också förebyggande så att du inte råkar ut för samma typ av skada strax efter den läkt. Tränar du mycket så är det bra med regelbunden stödbehandling från en naprapat för att reducera risker och bibehålla prestation. Så sitt inte hemma med smärtan utan sök hjälp när du blivit skadad så att du får behandling så snabbt som möjligt.