Artros är en form av nedbrytning av ens leder som kommer med åldern för många. Det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna som existerar och drabbar många, framförallt folk över femtiofem år. Man får artros eftersom att lederna har utsatts för stress i alltför hög grad, därav varför det blir allt vanligare i högre åldrar där dels lederna inte kan reparera sig lika effektivt men också för att ens leder har utsatts för en hel del stress. Artros kan man drabbas av i flera olika leder och beroende på hur och var man drabbats kan behandling, symtom och diagnostisering variera kraftigt.

Symtom

Med tiden utvecklar man alltfler symtom. Det börjar med att man får smärta i leden som drabbats samt att den blir allt stelare. Men alltefter att det blir värre så kan man börja drabbas av grövre besvär som stickningar, svaghet och lederna kan börja domna av. Dessa symtom kan skifta en del och många har perioder där symtomen inte är lika besvärliga. Sen efter tag blir dem värre igen.

Symtomen kommer inte heller plötsligt utan byggs upp väldigt diskret. De första symtomen kommer sakta och därför kan det vara svårt för en del att vara uppmärksamma kring symtomen. I de fallen att man får artros i samband med en skada, till exempel en vridning eller smäll på leden så kan symtomen komma mer plötsligt.

Som tur är finns det en hel del som kan göras för att man ska kunna fortsätta leva ett normalt liv trots artros. Därför är det viktigt att man söker vård ifall man misstänker att man är drabbad. Det finns många olika former av hjälp att få också.

Behandling & Diagnostisering

Ofta kan det ta ända upp till tio år innan symtomen av artros blir synliga på röntgenbilder. Så röntgen är inte alltid ett säkert kort för att man ska kunna diagnostisera artros. Detsamma gäller magnetröntgen. Detta gör det hela rätt svårdiagnostiserat. Men de flesta får veta om att de har diagnosen efter besök på primärvården där man upptäckt artrosen i samband med problemen. När man väl vet vad man lider av så kan man enklare få hjälp.

Man kan behandla artros på flera sätt. Medicinskt så kan man göra en hel del med hjälp av läkemedel. Men är det en grövre ledskada så kan ibland kirurgi också vara ett alternativ för många. Utav de mer alternativa metoderna så är naprapati det vanligaste och har också visat sig vara effektivt på flera sätt.

Med hjälp av naprapati kan man lindra symtomen av artros märkbart så att ens liv blir lättare med mindre smärta och stelhet. Man kan då öka rörelseförmågan på leden samtidigt som då smärtan minskar vilket till exempel kan innebära att man får fortsätta jobba utan smärta.

Naprapati kan också hjälpa en på andra sätt då en naprapat kan hjälpa en med kroppens hållning vilket gör att lederna blir mindre påfrestade av ens dagliga aktiviteter. Det kan även hjälpa efter man varit med om en form av fysiskt trauma som kan i framtiden orsaka artros, som en bilolycka.

Men faktum är att artros är svårt att förutse. Riskfaktorer som ålder eller rökning är man medveten om men samtidigt är det så svårt att förutse på grund av den långa tiden symtomen utvecklas på. Men att få vård så tidigt som möjligt innebär att man kan få lindring snabbare och mer effektivt.