När du har smärta och ont i axeln innebär inte detta att det är ett symptom på just en enda specifik skada.ont i axeln behandling & fakta

Det finns istället många olika skador och tillstånd som orsaker din smärta i axeln. Flera av skadorna är resultat av överansträngning.

Du kanske har överbelastat dig vid träning eller liknande. Många av symptomen i samband med axelvärk beror på felbelastning och/eller att du suttit i ensidiga arbetsställningar.

Varför har Du Ont i Din Axel?

Eftersom ont i axeln kan bero på olika skador eller tillstånd finns det inget enkelt, allmängiltigt svar på varför just du har fått ont. Överansträngning samt felbelastning som tidigare nämnts är en vanlig orsak.

Du kanske har svårt att härleda din onda axel till en akut skada, som ett fall eller liknande.

Det är då troligt att det är smärta i muskler eller senor som är problemet.

Vid en längre tids felbelastning av musklerna bildas det så kallade triggerpunkter. Dessa kan vara antingen aktiva eller latenta.

Aktiva triggerpunkter kan göra att du ständigt har ont i axeln, medan latenta punkter mer ger smärta vid aktivitet, tryck eller belastning.

Inflammationer och ont i axeln

Dina axelbesvär kan också uppstått på grund av en inflammation i dina axels senor. Oftast är det senorna till den Ont i Din Axel? Ha Inte Ont i Axeln i Onödan...största, närliggande muskeln som inflammeras.

Om du har en seninflammation får du ont i axeln då den används, som exempelvis när du lyfter armen.

Det kan också handla om inflammation i en slemsäck som smörjer rörelsen mellan musklerna.

En speciell skada som ger ont i axeln kallas frusen axel (Frozen Shoulder). Detta tillstånd orsakas av en inflammation i axelns ledkapsel.

Frusen axel uppstår ofta spontant hos den som tidigare haft en axelskada, och ibland också efter en fraktur i överarm eller handled.

Vilka personer har mer ont i axeln?

Det är vanligare att personer som utför ensidiga rörelser ofta får ont i axeln efter överansträngning.

Exempel efter målningsarbete, fönsterputsning och liknande aktiviteter, där man länge arbetat i en ensidig och ansträngande arbetsställning.

Det är också vanligt att kontors- och industriarbetande personer har ont i axeln på grund av ensidig arbetsställning och/eller felbelastning.

Vilka symptom betyder vad?

Symptomen vid ont i axeln varierar helt beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Vissa är mer allvarliga än andra. Gemensamt är förstås att det gör ont i axeln, men smärtan kan sitta placerad påNaprapat Behandling massagebänk - Nacke olika ställen, och uppkomma vid olika tillfällen.

Allt är beroende på om det handlar om tendinit (inflammation i senfästen), tendinos (förändringar i senfästen som kan bero på långvarig felbelastning och liknande) eller bursit (slemsäcksinflammation) eller om skador efter felbelastning och långvarig överansträngning.

Vanliga symptom är att det gör rejält ont i axeln då man lyfter armen från sidan och upp, särskilt när man når mer än 90 grader.

Det är också vanligt att det gör ont i överarmen, rakt nedanför axeln, och ibland kan det också göra ont ända ner i underarmen och handen.

Musklerna kan svullna och kännas varma och ömma. Ofta har man också ont under natten, speciellt om man ligger på den skadade axeln.

Bästa Naprapat Behandlingen vid Ont i Axeln

Behandlingen vid ont i axeln går i första hand ut på att minska smärtan, och att återskapa en normal funktion i rörelseapparaten.

En av våra legitimerad Naprapater hittar lätt dina triggerpunkter och kan också behandla dem på bästa sätt.

Din behandlare kommer se till hela dig. Därför behandlas inte bara din onda axel, utan också den bakomliggande orsaken till dina problem.

Du får behandling för att återupprätta rörligheten i, till exempel, nacke och skuldror, som ofta är orsaken till en ond axel.

Vid ett inflammationstillståd får du också en behandling för att stimulera blodcirkulationen.vilket minskar inflammationen.

Din behandlare ser på dig som en helhet och vi lägger stor vikt vid helheten vid val av behandlingsstrategi.

Om man har den minsta misstanke om att orsaken till din axelsmärta kan vara en annan sjukdom kommer du att hänvisas till läkare.

Vid behandling finns en rad moderna tekniker och metoder som ger möjlighet att få en snabbare förbättring än annars skulle ske.

För kroniska tendinoser och förkalkad axel är, exempelvis, stötvågsbehandling en både säker och effektiv behandlingsmetod.

Tips för att Slippa Din Smärta

Det bästa tipset vi kan ger är att du ska söka hjälp i god tid när du får ont i axeln.Ont i axen & Axelvärk Naprapat

Det andra tipset är att du ska välja en professionell, erfaren samt legitimerad naprapat.

Det garanterar dig en axelbehandling som fungerar och du undviker oseriösa metoder och felbehandlingar.

För att minska smärtan finns det också en del du kan göra själv.

  • Undvik tunga lyft och rörelser i axelnivå.
  • Ligg inte på den onda axeln.
  • Undvik de rörelser som ger dig mest ont i axeln, men tänk på att små rörelser är bra.
  • Vid kroniska besvär kan en varm vetekudde verka lindrande.

Metoder för att förebygga axelskador

Det går att förebygga många av de skador som ger ont i axeln.

Genom att tänka på hur du arbetar kan du undvika att överanstränga och felbelasta axelns muskler och led.

Följande punkter hjälper dig att undvika de vanligaste orsakerna till att du får ont i axeln:

• Tänk på din hållning. Räta på dig, så kommer axlarna på sin rätta plats
• Undvik ensidiga lyft och andra överbelastningar
• Undvik att arbeta ensidigt och mycket i axelhöjd
• Försök att växla och variera rörelserna så mycket som möjligt
• Sök hjälp i god tid då du får ont i axeln

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Rensa formuläretSkicka