Mycket av din kropps tyngd vilar mot dina höftleder. Dessa ger rörlighet, styrka och håller din kropp i balans. Eftersom nästan allt belastar din höft så är problem i dessa inte ovanliga. Man kan drabbas av olika former av problem och dessa kan skapa en hel del bekymmer i vardagen genom smärta och stelhet. Det finns många olika problem som kan orsaka höftproblem men behandling finns att få. Det är därför viktigt att man blir undersökt och får behandling så tidigt som möjligt eftersom du då kan slippa en hel del av problemen.

Olika typer av höftproblem.

Ett av problemen du kan få i dina höftleder är Cox artros, eller så kallad höftartros. Detta är en form av förslitning i lederna och är otroligt vanlig på grund av hur mycket man belastar höftlederna. Det är en sjukdom som utvecklas sakta och det finns då en hel del tid att upptäcka det innan besvären blir alltför jobbiga och börjar påverka dig i din vardag. Det finns också flera olika sätt att behandla på. Men om smärtan börjar påverka dig i ditt arbete och vardag så kan operation behövas. Man byter då ut den skadade leden med en protes.

Men det behöver inte vara artros man drabbas av. Det finns andra typer av höftproblem som man kan få. Vanligt är att det kommer från en felställning i dina fötter eller från att lederna blivit överbelastade. Detta kan orsaka en inflammation i dina muskler och leder i höften vilket orsakar smärta och stelhet som påverkar dig i livet. Men får man behandling i tid kan man motverka de värre besvären innan de uppkommer.

Behandling & Råd

Det finns många olika sätt att hantera höftproblem på. Detta kan variera beroende på vad för problem du har och hur du fått dem. Det enklaste är om man förebygger problemen från första början. Här kan det vara viktigt att till exempel bära bekväma skor eftersom dessa kan orsaka onödig belastning i dina fötter och ben vilket kan leda till höftproblem.

Men ett annat bra sätt att förebygga problem är att hålla igång ledernas funktion och rörlighet. Det kan du göra genom träning och motion. Det finns många olika former av träning som kan stärka dina höftleder och detta kan i sin tur förebygga en hel del problem. Det är dock viktigt att man inte överanstränger sig eftersom det kan orsaka problem som inflammation.

Ifall man drabbats av höftproblem så kan man få vård. Det gäller i första hand att man får sina besvär undersökta och får en diagnos ställd. Påbörjar man sin behandling när besvären fortfarande är lindriga kan man göra en hel del innan smärtan och stelheten börjar påverka ditt liv. Man kan diagnostisera besvären genom flera olika metoder.

En naprapat kan göra en hel del om du misstänker att du fått höftproblem. Man gör en fysisk undersökning och sedan påbörja behandling när man kommit fram till vilka problem det är. En naprapat kan inte göra något åt förslitningar i höftleden men man kan lindra besvär såsom stelhet och smärta. Detta görs genom en naprapatisk behandling som förbättrar dina leders funktion och rörlighet.

Man kan också få hjälp med rådgivning och olika övningar som kan hjälpa dig att läka skadan. Men dessa råd och övningar hjälper dig även att förebygga framtida problem vilket är minst lika viktigt. Så sök vård i tid och få behandling innan besvären blir allvarliga.